Test – Reliġjon

il-Ġimgħa = 8 ta’ Ġunju, 2012 = Test tal-mistoqsijiet tar-Reliġjon minn Lezzjoni 1 sa 12

il-Ħamis = 14 ta’ Ġunju, 2012 = Test tal-mistoqsijiet tar-Reliġjon minn Lezzjoni 13 sa 24 

Advertisements

The Easter Story

Il-parabbola tat-talenti

Fil-klassi għidtilkom il-parabbola tat-talenti.

Hawnhekk se ssibu 3 videos tal-cartoons fejn ser taraw il-parabbola u titgħallmu aktar l-istorja. L-aħħar tnejn huma dawk li urejtkom fil-klassi.

Festa …

Illum kif tafu, hija l-festa ta’ San Pawl.  Qed inpoġġilkom powerpoint bl-istorja ta’ din il-festa li qed niċċelebraw illum. Apparti minħabba li hija l-festa tal-lum, din l-istorja hija mportanti wkoll għax għandkom tkunu tafuha għall-eżami. Użaw din il-ġurnata biex tagħmlu l-aħħar reviżjoni ta’ qabel l-eżamijiet.  Jekk ikollkom xi problemi u diffikultajiet, iktbuhom fuq karta u staqsuni nhar it-Tnejn.  Tinsewx li magħkom tridu ġġibu biss il-file tal-kartun bil-past papers, il-homework u l-pocket.  Tinsewx ir-recorder bħal kull nhar ta’ Tnejn.  Il-ġurnata t-tajba!

What you’ll need next week

Next week, we will start working on some Christmas Crafts.  We will be doing a snowman out of recycled materials.

Crafts:  Wednesday:  

You will need:  

an old CD-Rom (for example you had to copy something and it had an error),

some cotton balls (tajjar),

3 small buttons (preferably of a dark colour),

a piece of small ribbon (around 25cm)

and anything you might want to get to decorate your snowman.  

Reliġjon:  Ħamis:  2 santi ta’ martri.  Dawn huma xi martri li tistgħu ġġibu s-santi tagħhom. Intom għandkom bżonn 2 biss.    

San Ġorġ, San Stiefnu, San Bastjan, San Lawrenz, Sant’ Agata, Sant’ Agnese.  

Jekk tiktbu isimhom fuq Google images, issibu żgur.  

 

San Pawl

Kuntenta ħafna li vera kontu ħerqana għall-istorja ta’ San Pawl f’Malta.  Ħadtu gost nhar it-Tnejn waqt il-lezzjoni tar-Reliġjon u anke llum waqt li għamilna t-taħriġ il-fehem dwar l-istess storja.  Għalhekk qed nurikom xi videos li għidtilkom li ser inpoġġi fuq il-blog.  Nispera li jogħġbukom 🙂

Religion Test

Nhar it-Tnejn:  Test tal-mistoqsijiet tar-Reliġjon (unit 1 – 12) … studjaw il-mistoqsijiet sa paġna 60

Saint Joseph Feast

Saint Joseph is known from the New Testament as the husband of Mary, mother of Jesus.

 

The Gospel of Matthew says that Joseph’s father was called Jacob, but according to the Gospel of Luke, Joseph was a son of Heli. The Gospels, however, give neither date and place of Joseph’s birth nor of his death.

 

Joseph was a carpenter.  It evokes an artisan with wood in general, or an artisan in iron or stone. Very little other information on Joseph is given in the Gospels, in which he never speaks. He is mentioned in the Gospels as present on the visit to Jerusalem when Jesus was 12, but no mention can clearly be placed later than that one.

 

In Roman Catholic and other traditions, Joseph is the patron saint of workers and has several feast days.