Revision

Aghfsu fuq din il-link t’hawn taht.  Ghandkom issibu aktar informazzjoni dwar it-topik li tkellimna fuqu din il-gimgha – IL-HIN LIBERU

—–>    il-hin liberu – notes

 

Ukoll, idhlu f’din il-website biex tilaghbu xi loghob waqt li tipprattikaw in-NEAREST TEN u NEAREST HUNDRED.

Nearest 10 – http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/skillswise/mod_quizzes/numbers/wholenumbers/whatarenumbers/rounding/quizengine?quiz=simplequiz1;templateStyle=simplequiz;pagerType=pages;pagerData=1

Nearest 100 – http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/skillswise/mod_quizzes/numbers/wholenumbers/whatarenumbers/rounding/quizengine?quiz=simplequiz2;templateStyle=simplequiz;pagerType=pages;pagerData=1

 

Advertisements