Test – Reliġjon

il-Ġimgħa = 8 ta’ Ġunju, 2012 = Test tal-mistoqsijiet tar-Reliġjon minn Lezzjoni 1 sa 12

il-Ħamis = 14 ta’ Ġunju, 2012 = Test tal-mistoqsijiet tar-Reliġjon minn Lezzjoni 13 sa 24 

Advertisements

One comment on “Test – Reliġjon

  1. L-Aljen li gi jzurni
    Darba wahda kont rieqed trankwilt! fis-sodda tieghi.Kont ghadni gej mill-bahar.
    F’daqqa u l-hin,Smajt hoss stramb.Bqajt rieqed u ergajt smajtu.Qomt u rajt aljen.Ftaht it-tieqa u ghidtlu biex jidhol gewwa.Hu qalli li-ghandi dar sabiha.Staqsejtu biex nilaghbu.L-aljen ghandu ghajneh homor,imniehru zghir u halqu kbir.Tghidx kemm hadna gost nilaghbu flimkien.U wara ftit hin iehor,Sarlu l-hin biex jitlaq.Ridt li dak il-hin ma jghadiex.
    Imbghad ergajt mort norqod bit-tbissima.Qas kont naf jekk kinitx holma jew le.Jien hadt gost hafna nilaghb mal-aljen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s