Test tan-Numri

Nhar il-Gimgha ser ikollkom test tan-numri.

Tridu tkunu tafu:

In-numri semplici bil-Malti:  wiehed, tnejn, tlieta, ecc

Tiftakru li bil-Malti nghidu n-numri bil-kontra:  34 – erbgha u tletin

Tkunu tafu li minn hdax sa’ dsatax niktbu -il meta n-numru jkun quddiem nom (fis-singular):   tlettax – il ktieb

Tiftakru meta nuzaw erbgha, erba’, erbat, sebgha, seba’, sebat, disgha, disa’, disat, tliet u tlett (dejjem skond hamsa, hames, hamest)

Ghandkom ukoll in-numri ordinali:  l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ecc (dawn ser naghmluhom matul din il-gimgha)

Advertisements
By Ms. Sephorah Posted in Maltese

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s