Fenek għal Ġurnata – Neil Micallef

Darba kont miexi fil-kampanja.  Xrobt ftit ilma u sirt fenek.  Din il-ġrajja saret il-ġimgha l-oħra.

Jien kont gustuż u żgħir.  Il-kulur tiegħi kien abjad.  Għall-ewwel ħassejtni ferħan ħafna imma wieħed mill-ħbieb tiegħi il-ħin kollu beda jiftaħar dwar il-ħajja tiegħu bħala fenek.  Missieru kien jgħidilna li min jiftaħar jaqa’ l-baħar.  Darba kien qed jiftaħar u veru waqa’ l-baħar.  Dik il-ġurnata qattajtha niġri u naqbeż.  Filgħodu mort dawra mal-ħabib tiegħi u bil-lejl mort nistrieħ fil-kampanja.

Jiena għamilt ħbieb ġodda.  Jisimhom Jamie, Shaun, Leander, Jethro, Matthew u Warren.  Immisjajthom ħafna lill-ħbieb tiegħi meta erġajt ġejt tifel.  Meta ġejt uman ħassejtni qisni fuq il-qamar.  Għogbitni din l-avventura.  

 

Neil Micallef

Advertisements

3 comments on “Fenek għal Ġurnata – Neil Micallef

 1. Kont rieqed fuq sigra meta f’daqqa wahda,gie sahhar u tefa’ ballun magiku fuqi.Din grat is-sena l-ohra.
  Il-gurnata ta’ wara,sirt fenek zghir u helu.Il-kulur tal-pil kien ikkulurit.Denbi kien ahmar u blu.Pero ma kellix mustacci.Kont qed inhossni vera mdejjaq imma imbaghad drajt.L-ewwel mort fil-kampanja halli niltaqa’ ma’ xi fniek.Kien hemm fenek xih li beda javza lill-fniek dwar il-kaccaturi.Gie kaccatur li sparali imma ma mittx.Il-fniek ghamlu geddum sal-art.Imbaghad xi hadd rani u hadni d-dar tieghu.Wasal bil-lejl u fl-ahhar sirt uman.
  Il-gurnata sebhet,wiehed tifel tani daqqa ta’ xkupa u jien hrabt.Jien ghamilt hafna hbieb.Issa ergajt sirt normali,xejn differenti.Din l-avventura ghogbitni hafna.Nixtieq nerga’ nsir fenek.

  Ir-re Matthew

 2. A night mare
  Once up on a time, I was at the scary Island.There were tall and small trees,scary houses Island and dead people.It was dark.There was a scary moon with big eyes a large nose and the biggest mouth in the world.The floor was full of mud and scary masks.Then I saw the rain comming into my eye.
  I was looking at the houses I saw a door.I was with my friends Jamie,Jethro,Matthew,Warren,Shaun and leander.I was the leader.Then a scary guy came with a knife.He tried to kill us.Shivers ran down my spine.He tried to kill my friends not me because I was two meters away.The scary guy put the knife in front of my friend’face.I ran faster than the wind.I saved them.
  Suddenly my friends were cheering me.I was over the moon with joy.I was happy because my friends were alive.But the scary guy was still alive.Suddenly I heard famil’s voice.It was my sister.I woke up and I realised that it was a night mare.

  • I was at the bathroom on a terrifying night.It was dark,cold and cloudy.There was a thunder storm and it was raining heavily.No one was outside I don’t know why.
   My friends and I ran as fast as we could.We hid behind the curtains to hide from the scary,ugly and big monster.I saw the one and only,Freddy Krueger!First he threw a dead person on Jethro.Then Krueger killed him and blood came everywhere.Jethro’s body was carried by Krueger.He threw the body outside.Neil hid in the cooker.Krueger noticed that.Neil didn’t move a single muscle.Freddy was hungry so he cooked Neil.so that left me,Jamie,Leander and Shaun.Shaun got trapped in the toilet.Freddy knocked him out in the toilet.Krueger flushed Shaun.Shaun ended up in the sewer.Leander fell down the stairs.Freddy shredded his body into million pieces.Jamie hid in the grandfather clock.Freddy changed the time.The clock rang.Freddy was holding Jamie.I punched Freddy and Jamie escaped.
   a strange voice from Freddy filled up my mind.It was my dad’s voice.I woke up with a start.I went outside and saw shredded shirts hung to the clothesline.Was it Krueger? Who knows?Maybe it was a cat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s