18th April, 2012

1.  Maths – SDM p. 45 (all), p. 46 (all)  

2.  Eng – handout (on it – stick on orange copybook)  + Read “The flying carpet”

3.  Eng – handout (on copybook)  

4.  Tomorrow – Special Assembly.  Angels, St. George, Dragon, Altar Boys – at 8.00am.  The others come at 8.30. Do not be late!!!!

Advertisements

One comment on “18th April, 2012

  1. serqa fil bank

    Il-bierah it-Tneln ghall-habta tat-tmienja ta’filghaxija grat serqa kerha fil-bank.Il-hallelin kienu tlett irgiel.Persuna ta ghoxrien sena giet maqtula.Dien kella tlett itfal.In-nies involuti kienu Joseph Abela,Tony Camilleri u Jhetro Mifsud.
    Is-serqa grat ghax il-hallelin hadu ghoxrien elf ewro.Kienhemm ghaxar persuni imbesghin.Dahlu fil-bank billi faqghu il-hgiega u dahlu jbezzghu in-nies.
    Dan il-kaz kien fidejn Pepi Sammut.Il-pulizija ma lahqux waslu fil-bank ghax hadd ma cemplilhom.Il-pulizija jridu aktar taghrif importanti.Min irid jista jcempel fuq 112.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s