Concert

L-ewwel ħaġa prosit ta’ kemm kontu bravi llum 🙂 Vera kontu ħelwin u sbieħ u kulħadd kien jaf x’għandu jagħmel.  Mhux ħa npoġġi ritratti għalissa fuq il-blog ħalli min ser jiġi jarakom, jieħu sorpriża 🙂 

Xi tfal qaluli li l-video ta’ A natale puoi mhux jarawh id-dar.  Sibtilkom video ieħor.  Dan aħjar bil-kliem miegħu.  Għiduli jekk tarawhx dan .

Advertisements

2 comments on “Concert

  1. 12ta’Dicembru,2011
    IL-ballun jifaqa’

    Jake U Mark kienu sejrin jilaghbu dil- ballun huma kienu qed ifittxupost biex jilaghbu.Mark u Jake bdew jilaghbu futbal dawk hadu gost jilaghbu Mark u Jake hadu qatgha xhin raw lill- pulizija. IL- pulizijataghtom kastig biex ma jilaghbux. Mark u Jake ma tawx kas lill- pulizija huma baqghu jilaghbu.Mark ixxutja l- ballun f’nofs ta’ triq x’kumbinazzjion kienet ghaddejja karozza.Il- karozza ghaffjiet lill-ballun Jake qal kollox lill- mama’u rrabjat ma’Mark.

  2. Il-ballun ta’John u ta’ Steve

    John iddecieda li jmur jilghab ma’ Steve bil-ballun.Steve qal li ha jilaghbu fuq il-bankina.Lanqas indunaw li bdew jimxu ‘l fuq.Ghalnaqra John ha jitfa’ l-ballun fit-triq.Qabadhom il-pulizija u qalilhom li xi hadd seta’ jwegga’.Il-pulizija kien irrabjat hafna.Wara li telaq il-pulizija,it-tfal reghu bdew jilaghbu.Steve kien se jolqot lil John f’wiccu.Bi zball,Steve xxutja l-ballun fit-triq.Kien hemm karozza gejja quddiem il-ballun.Il-karozza faqghet il-ballun u dan sploda.Huma marru d-dar jibku kemm jifilhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s