Novena

Nhar it-Tnejn ser nibdew in-novena u ser tkun il-klassi tagħna li tippreżenta l-ewwel ġurnata.  Importanti li tigħallmu s-sentenza li għandkom tgħidu SEW .. meta tgħiduha, tgħaġġlux biex titkellmu ħalli kulhadd jifhimkom.  Ukoll studjaw id-diska u waqt li tiżfnu, kantaw u ċċaqalqu 🙂 Ftakru f’dak li għamilna fir-rehearsals.  Minħabba r-rehearsals, ma lhaqqniex għamilna dak il-craft li kellna nagħmlu.  Ġibu l-affarijiet magħkom il-gimgħa d-dieħla.  It-Tnejn filgħodu ejjew fil-ħin għall-assembly.

Advertisements

One comment on “Novena

 1. 1ta’dicembru,2011
  Ittra lil Missier il-Milied
  22,dar is-sliema
  Triq il-Kbira,
  Qormi
  1ta’dicembru,2011
  Ghaziz Missier il-Milied,
  Kif int?
  Min jaf kemm int imhabbat bix-xoghol li ghandek taghmel ghalt milied ghax ahna nhabtuk wisq bir-rigali tghna.Jiena jisimi kylie u kuljomi,hu Zammit.Noqghod hal-qormi jinsab f’Malta pajjiiz zghir fl-Ewropa.
  Nixtieq inkun naf jekk ghandek nuccali.Nixtieq inkun naf jekk ma tridnix mejtek nghix in-Northpode.nixtieq inkun nafx’tiekol.Jiena qeghda niktiblek din littra biex tahseb fija din is-sena. Nixtieq min ghandek Iphone. Meta naqladan ir-rigal se nkun qestda ntri fis-sema.
  Nawguralek il-Milied it-tajeb u s-sena l-gdida mimlija risq u hena.
  Dejjem Tieghek,
  KYLIE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s